MISJĄ STUDIA DORADZTWA EUROPEJSKIEGO JEST WSPIERANIE PROCESÓW ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO PRZY WSPARCIU ŚRODKÓW UNIJNYCH.